Arbeidstilsynet – sikker stans av maskiner

Arbeidstilsynets logo : Bsafe Systems AS

Arbeidstilsynet – sikker stans av maskiner

Nå har Arbeidstilsynet for alvor rettet fokus mot sikker stans av maskiner ved vedlikehold, «lås og merk».

Arbeidstilsynet har lansert en nettside beregnet for arbeidsgivere og arbeidstakere som planlegger og utfører vedlikehold på maskiner.

«Lås og merk» – lockout/tagout – er en metode for sikkert vedlikehold. Metoden sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.

Dette kan du lese mer om på Arbeidstilsynets nettsider:

Fare ved stans av maskiner

Hva er «lås og merk»?

Hva er «farlig energi»?

Slik gjennomfører du «lås og merk»

Les hele artikkelen til Arbeidstilsynet her.

 

Vedlikehold uten «lås og merk» – lockout/tagout – gir stor risiko for skade og død. Bsafe Systems AS har mer enn 15 års erfaring med lockout/tagout og kan tilby det rette utstyret.