Skilt pabud tette oyevern

Skilt påbudt med tette øyevern : Bsafe Systems AS