Om oss

Bsafe Systems AS ble etablert høsten 1999 med hovedfokus på sikkerhet og merking i prosess-, kjemisk og oljebasert industri i Norge. En kontrollert vekst gjennom mange år, har gitt oss en sunn økonomi, mye erfaring og gode referanser blant våre 2000 store og små industrikunder. Bsafe Systems AS har kunden i sentrum og teamwork er en sentral verdi i vår virksomhet. Med 800m2 kontor-, produksjons- og lagerplass, er vi stolte av å kunne vise til høy kvalitet på produkt og leveranse.

Sikkerhet – Merking – Industri

Lockout/Tagout (sikkerhet)

Bsafe Systems AS tilbyr et omfattende utvalg av låsesystemer og Lockout produkter (LOTO) for sikring av ulike typer ventiler, sikringselementer og maskiner. Avstenging er viktig under reparasjon og vedlikeholdsarbeid og med en riktig “lockout” prosedyre i bedriften, kan alvorlige ulykker unngås og liv, helse og miljø spares.

Merking på arbeidsplassen

Riktig merking av maskiner og områder, rør og tank, beholdere og fat med farlig innhold, er en enkel og rimelig måte å forhindre at personell utsettes for fare og at produksjonsutstyr og bygg påføres unødig skade. Samtidig oppfyller man myndighetenes krav til merking.

Termoprintere (din egen skilt- og rørmerkefabrikk)

Bsafe Systems AS leverer merkemaskiner for egenproduksjon av bl.a. skilt og rørmerking, hvor det ferdige produkt er beregnet for utvendig og innvendig bruk. Våre merkemaskiner bygger på termoteknologi (varme), en punktvis nedsmelting av fargefilm i materialer som vinyl- eller polyesterfolie. Vi erfarer at industrien er opptatt av og har stort fokus på sikkerhetsmerkingen på arbeidsplassen, og at våre termoprintere raskt løser disse oppgavene profesjonelt og med industriell kvalitet og utseende.

Sikkerhetsskilt

Bsafe Systems AS tilbyr et stort utvalg standard sikkerhetsskilt, alt fra brann- og rømningsskilt, til påbud-, forbud- og advarselskilt.
I tillegg til vårt store standardutvalg, designer og produserer vi skilt etter kundens ønsker og behov.

Rør- og Tankmerker

Bsafe Systems AS tilbyr også et stort utvalg i standardiserte rørmerker, men produserer også kundespesifiserte løsninger. Rørmerkene leveres i ulike størrelser og former, som individuelle pilmerker, eller på rull, avhengig av kundens ønske og rørenes beskaffenhet. Merkene produseres etter kravene i EU-Direktivet og Norsk Standard, med bl.a. de faresymbol som kreves for den aktuelle substans. Våre Marine Pipe Marker følger ISO-14726 standard.

Stempel og gravering

Bsafe System AS har egen produksjonsavdeling med dyktige og kreative medarbeidere som kan hjelpe med det meste innenfor områdene; stempel, gravering, svijern og spesialskilt.