Skilt forstehjelpsbare etterlysende

Skilt førstehjelpsbåre etterlysende : Bsafe Systems AS