CPM-200

Frequently Asked Questions for merkemaskin/termoprinter CPM-200

– Problemer knyttet til printer / utskrift

Q: Hvorfor får jeg ikke installert programvare eller printerdriver?

 • Du må ha fulle administrasjonsrettigheter til PC for å installere dette, vennligst ta kontakt med din IT-avd./ansvarlig for opprettelse av tilgang eller installasjonsassistanse.
 • Se etter sikkerhetsvarsel som må bekreftes før videre installasjon tillater. Avhengig av systemversjon dukker dette gjerne opp som er skjoldikon nede på menylinjen i operativsystemet.

Q: Jeg har fått ny PC men finner ikke opprinnelig programvare / lisensnøkkel – hva gjør jeg nå?

 • Programvare og oppdaterte printerdrivere kan hentes ned fra vår Supportside (Krever innlogging) Ta kontakt med oss for påloggingspassord, ha gjerne serienummer på din enhet klar slik at vi kan identifisere den i vårt system.
 • Lisens-nøkkel for programvare oppgis kun på forespørsel og til de som har sin enhet registrert hos oss.

Q: Jeg har koblet til printeren via USB-kabel for første gang og “New Hardware found” dialogboks kommer opp, men det kommer ingen utskrift når jeg forsøker å printe.

 • Printeren er ikke en Plug&Play enhet og fungerer ikke på samme måte som vanlige papirprintere. Du må installere egen printerdriver tilpasset din modell, denne finner du på mottatt CD-ROM/USB-minnepenn eller via nedlastning på våre supportsider. Kjør installasjonsfilen og angi installasjon av driver, velg korrekt modell og USB som tilkoblingsform når du blir spurt om dette. Programvare-CD/USB inneholder drivere til flere forskjellige varianter.

Q: Jeg får opp meldingen «Ingen skriver installert…» når jeg starter programmet Lighthouse for MAX.

 • Printerdriver er ikke installert enda, åpne filen Start.exe som du finner på CD-ROM eller USB som fulgte maskinen og følg anvisningene der for driverinstallasjon.

Q: Jeg forsøker en utskrift men ingenting skjer, hvorfor?

 •  Hvis printeren ikke har noen oppstart/ingen reaksjon på utskrift:
  – Sjekk at printer er koblet mot PC med USB-kabel. Verifiser at printer er slått på.
  – Lyser status-LED ved Power On/Off grønt så er det en kommunikasjons feil som har oppstått. Dette kan skyldes defekt kabel, defekt USB-ut/inngang eller feil printerdriver som er installert.
  – Sjekk også utskrifts køen for aktuell enhet, fjern eventuell opphopning herfra før du forsøker på nytt.
 • Hvis printer starter men stopper så umiddelbart opp:
  – Sjekk folie at denne mates inn i maskin korrekt.
  – Sjekk at fargebåndskassetten ikke er gått tom.
  – Sjekk etter fremmedlegemer/smuss i matebane og i/rundt skjærekniven som er montert oppe til venstre ifht foliebåndet.

Q: Jeg får feilmelding ved utskrift, Hvorfor?

 • Feil kan oppstå når man forsøker å skrive ut mer enn en individuell etikett om gangen, f.eks. ved å angi 5 «etiketter». Hvis du har behov for 5 etiketter gå inn på Etikettinnstillingene og sett Kolonne= 5 og velg 1 «side» til utskrift. 1 side = Rader x Kolonne.
  Etikettinnstilling finner du under Fil -> Etikettinnstillinger, velg fane Dimensjoner.

Q: Hvorfor kommer status. LED opp I rødt når jeg forsøker utskrift?

 • Ikke bruk USB-kabler lenger enn 2m da signal kan bli for svakt. Sjekk at folie og fargebånd er korrekt installert i maskinen.
 • Sjekk at folien går inn under den blå føringslisten og at matesporene til folien ligger riktig og parallelt ifht drivverk.
 • Kontroller også at fargebåndets tannhjul på siden møter korresponderende hjul riktig. Hvis fargebåndet nylig har blitt byttet sjekk at kapslingen er fullstendig lukket.

Q: Hvorfor viser ikke printerens dialogboks ved utskrift?

 • Sjekk først at printeren ikke er satt I nettverk da dette ikke vil fungere. Vi kan ikke anbefale nettverksdeling av printeren og kan heller ikke gi support ved bruk i nettverk.
 • Se etter printerikon nede til høyre på skjermen, etter installasjon gjennomfør en restart av PC og som det nå kommer opp. Hvis det fremdeles ikke kommer opp ta kontakt med oss for videre assistanse.

Q: Printeren skjærer ikke dypt nok til å fjerne overflødig folie / kutter for dypt, hvordan justerer jeg dette?

 • Lokaliser justeringshjulet for kniven under Power On/Off-knappen. Jo høyere verdi jo dypere kutter den. Reduser verdien om kniv skjærer for dypt / øk hvis den ikke skjærer dypt nok. Kniven er trykkjustert og trenger normalt kun små justeringer.

Q: Hvorfor får jeg flekker / striper på utskrift?

 • Sørg for å oppbevare materialene i sine oppbevaringsposer slik at disse ikke ligger åpent og samler støv. Printhodet kan med fordel renses periodisk eller ved behov med den medfølgende rensepennen.
 • Forsøk å unngå å ta for mye på selve folien ved håndtering, bruk kantene til å holde i. Hvis du får diagonale streker ved utskrift redusert innstillingene for varme. Innstillingen for dette finner du under Fil – Skriver innstilling.

Q: Hvorfor blir bare deler av kutteobjektet skåret ut?

 • Dette skyldes som oftest at noe av ditt kutteobjekt er på utsiden av den røde kantmarkeringen i arbeidsvinduet. Objekter som ligger utenfor dette området vil ikke bli skåret eller printet.

Q: Hvorfor blir også bokstavene mine skåret ut?

 • Tekst objektet har blitt satt til “Klipp” I stedet for “Skriv ut”. Venstreklikk på tekst objektet og se etter uthevet info-boks nederst på venstre sidemeny. Trykk en gang på «Klipp» for å skru at skjærefunksjonen for dette objektet.

Frequently Asked Questions for merkemaskin/termoprinter CPM-200

– Problemer med programvare

Q: Hvordan endrer jeg lengden på utskrifts lengden?

 • Printeren vil printe ut den lengden som er definert i Etikettinnstillinger. Standardverdi er 400x100mm. For å øke/minske utskrifts lengden dobbeltklikk utenfor etiketten for å få tilgang til Etikettinnstillinger og tast inn ny lengdeverdi. (Eller Høyde om du er i Portrettmodus). Marger holdes til 5mm.

Q: Hva må jeg gjøre for å kunne lage duplikater av en og samme etikett?

 • Følg anvisningen I User Guide “Duplicate Labels”. Merk at du kun vil se alle etikettene når du forhåndsviser utskrift, sørg også for å huke av for Side i stedet for Etikett og angi antall siden = 1 (eller flere)

Q: Hvordan kan jeg lage flere like flerfargede etiketter uten å matte byte fargekassett for hver etikett?

 • Under Fil -> Etikettinnstillinger sett Kolonne til f.eks. 3 hvis du ønsker 3 etiketter. Kjør så en utskrift av 1 «Side» og du må nå kun bytte farge for hver tredje etikett. Størst mulige «Side» er 2m. Merk at kun først etikett vil være synlig under redigering, kun forhåndsvisning vil vise de øvrige. Merk at første etikett MÅ inneholde kutteobjekt hvis de individuelle etikettene skal skjæres ut.

Q: Kan jeg bruke egne bilder eller logoer i Lighthouse for MAX?

 • Ja det kan du gitt at du benytter deg av et format som programmet gjenkjenner som f.eks. JPG, GIF, PNG, WMF m.fl.
 • Trykk på Bilde på venstre sidemeny og velg ønsket bildefil fra utforskervinduet.
 • Kun WMF kan brukes til skjæring, men kan også printes. Øvrige filtyper kan kun printes.

Q: Hvordan printer jeg vanlige fargefoto/prosessfarger (CMYK)?

 • Når du setter inn vanlige fargefiler vil fargepaletten endrer seg fra monokrome farger til CMYK-fargepalett. Hvis ikke trykk på CMYK-meny. Ved utskrift vil systemet be om at du setter gjeldende farge inn med følgende rekkefølge Yellow -> Magenta -> Cyan -> Process Black.
 • Hvis du etter utskrift ønsker å printe monokrom farge klikk på Heldekkende Farge på menylinjen.

Q: Kan jeg printe både CMYK og Heldekkende (monokrom) farge?

 • Nei, man kan ikke kombinere dette i en og samme utskrift. Man må velge enten eller.

Q: Jeg benytter objekttypen “Invertert” men teksten som ligger I feltet viser ikke eller vises med feil farge. Hvordan korrigerer jeg det?

 • Sett både Tekst og Invertert felt til samme farge, marker begge objektene og angi samme farge.
 • Påse at alle objekter er innenfor den røde kantlinjen, ellers vil objektet vises som rødt uansett tildelt farge. Objekter som vises i rødt markerer at hele eller deler av objektet er utenfor printområdet.

Q: Hvordan justeres plasseringen av tekstobjekter, bilder og strekkoder?

 • På høyre side vil du finne en menylinje som tar for seg de forskjellige justeringsalternativene. Klikk først på objektet du ønsker som justeringsreferanse, marker så øvrige elementer som skal justeres ved å holde SHIFT nede. Velg så ønsket justering, f.eks midtstilling eller sidejustert. Du kan venstre/høyre/tupp/bunn/senter justere samt fordele innbyrdes avstand mellom flere objekter.

Q: Kan jeg justere posisjon på kun et element uavhengig av øvrige?

 • Ja, høyreklikk på ønsket element og velg “Juster”, Huk av de valgene du ønsker samt alternativet “Juster etter etikett”.

Q: Hvordan endrer jeg fra utskrift (Print) til utskjæring (Kutt)?

 • Marker ønsket objekt deaktiver “Skriv ut” som du finner nederst på venstre sidemeny. Trykk dernest på «Klipp» for å aktivere utskjæring av det aktuelle objektet.
 • Til skjærerammer bruk objektene du finner under kategorien CutShapes I Clipart.
 • Objektet Rektangel kan også benyttes hvis tykkelsen er satt til 1mm eller mindre, da vil kun yttersiden bli skåret ut. Er tykkelse over 1mm blir både innside og ytterside av rektangel skåret ut.
 • I programversjoner eldre enn MAX v6 vil rektangel skjæres ut på begge siden uavhengig av tykkelse.

Q: Når jeg skriver ut en flerfarget utskrift, hvorfor blir ikke etiketten skåret ut?

 • Dette skyldes at det ikke ligger noe element (skjæreramme) som forteller at enheten skal skjære.
 • * Legg til ønsket skjæreramme som du finner under ClipArtGallery -> CPM-200 -> CutShapes. Disse objektene har «Kutt» som standardegenskap.

Q: Jeg forsøker å lage et stort skilt basert på flere etasjer folie men ingen skjæring av folien blir utført, hva gjør jeg galt?

 • Når man lager oppdelt skilt (Multibånd utskrift) må man benytte seg av funksjonen “Cut Printable Area”. Selve etiketten må ikke inneholde et separat kutteobjekt.
 • Aktiver funksjonen ved å gå via Fil -> Skriverinnstilling og huk av «Cut Printable Object»
 • Ved Multibåndsutskrift gjelder følgende begrensninger, kun 1-farge utskrift støttes samt ingen separate utskjæringsobjekter kan benyttes.

Q: Hvordan setter jeg opp en tallserie, f.eks 001, 002, 003 etc ?

 • Henviser til ‘Sequential Numbering’ i User Guide.

Q: Hvordan flette variable data inn i etiketter?

 • Henviser til “Database Access” i User Guide.