Lockout Tagout

Lockout (fysisk sperring) og Tagout (visuell merking)

Tiden da man brukte lærreimer til å stenge av en maskin eller annet er forbi.

Selv om det fortsatt er ett og annet spøkelse som rasler med kjetting og hengelås.

Med sterkt fargede Lockout låser er man sikker. Og med Tagout vet man hvem som jobber der og hvordan man skal nå dem. Det er dette som er riktig i 2016.

10 års Lockout Tagout-erfaring

Med mer enn 10 års erfaring i sikring av prosessanlegg, energikilder og maskiner under reparasjon og vedlikehold har Bsafe Systems AS bygd opp ett godt sortiment av produkter for nettopp å ivareta sikkerheten til de ansatte.