Arbeidstilsynet – sikker stans av maskiner

 Arbeidstilsynet – sikker stans av maskiner

Nå har Arbeidstilsynet for alvor rettet fokus mot sikker stans av maskiner ved vedlikehold, “lås og merk”.

Arbeidstilsynet har lansert en nettside beregnet for arbeidsgivere og arbeidstakere som planlegger og utfører vedlikehold på maskiner.

«Lås og merk» – lockout/tagout – er en metode for sikkert vedlikehold. Metoden sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet pågår.

Arbeidstilsynets nettside skal være et godt verktøy for å utvikle egne rutiner for å ta kontroll over farlig energi i og ved maskiner. Dette for å unngå ulykker i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, inspeksjon, klargjøring eller rengjøring i og omkring maskiner.

Vedlikehold uten “lås og merk” – lockout/tagout – gir stor risiko for skade og død. Bsafe Systems AS har mer enn 20 års erfaring med lockout/tagout og kan tilby det rette utstyret.