Ibsen og lockout

Lockout-Tagout (Loto)

Det er vel historieløst å påstå at Henrik Ibsen tenkte på Lockout da han skrev Brand i 1866.

Likevel skrev han: «Det du er, vær fullt og helt og ikke stykkevis og delt».

Selvfølgelig tenkte han ikke her på sikkerhetsutfordringer i norsk industri anno 2015, men som mange kloke mennesker før har sagt; Ibsen er alltid aktuell!

Hvert år opplever norsk industri, både offshore, på skip og på land en rekke ulykker, uhell og enda fler nestenulykker.

Mange av disse hendelsene kunne vært unngått ved små, enkle og rimelige grep.

Lockout-Tagout (Loto) handler om å hindre frigjøring av uønsket energi (mekanisk, elektrisk eller hydraulisk).

Løsningene er enkle, gjerne en hengelås kombinert med en tag, en låsbøyle hvis fler jobber på samme energikilde, samt en lockoutstasjon for å holde hjelpemidlene samlet.

Og ikke minst; Gode rutiner og prosedyrer for å bruke dette.

Første utfordring er å ansvarliggjøre de i bedriften som skal sørge for at disse sakene er på plass og ikke la Ibsen nok en gang bli aktuell med sine ord:

Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!

Så, med små enkle grep kan du gi dine ansatte og kolleger en tryggere arbeidsdag og deg selv en bedre nattesøvn

Lockout/Tagout (sikkerhet)

Bsafe Systems AS tilbyr et omfattende utvalg av låsesystemer og Lockout produkter (LOTO) for sikring av ulike typer ventiler, sikringselementer og maskiner. Avstenging er viktig under reparasjon og vedlikeholdsarbeid og med en riktig “lockout” prosedyre i bedriften, kan alvorlige ulykker unngås og liv, helse og miljø spares. Dessverre kommer vi noen ganger litt for seint inn i prosessen, da bedriften allerede har hatt en alvorlig ulykke eller nestenulykke. Vi ønsker å komme i kontakt med kunden på et så tidlig tidspunkt som mulig, da vår kunnskap og våre erfaringer kan bidra til å hindre disse uhellene. Vi ønsker å bidra til en sikker arbeidsplass.

Sikkerhetsmerking på arbeidsplassen

Riktig merking av maskiner og områder, rør og tank, beholdere og fat med farlig innhold, er en enkel og rimelig måte å forhindre at personell utsettes for fare og at produksjonsutstyr og bygg påføres unødig skade. Samtidig oppfyller man myndighetenes krav til merking. Bsafe Systems AS leverer merkemaskiner for egenproduksjon av bl.a. skilt og rørmerking, hvor det ferdige produkt er beregnet for både utvendig og innvendig bruk. Vi erfarer at industrien er opptatt av og har stort fokus på sikkerhetsmerkingen på arbeidsplassen, og at våre termoprintere raskt løser disse oppgavene profesjonelt og med industriell kvalitet og utseende. Se alle våre produkter her.

Bsafe Systems AS

ble etablert høsten 1999 med hovedfokus på sikkerhet og merking i prosess-, kjemisk og oljebasert industri i Norge. Kunder som bl a Statoil, Hydro, Tine, Nortura, Jotun og Stabburet er noen få av våre mange faste kunder.