Kvalifisert leverandør i Sellihca

Sellihca

Sellihca er energibransjens kvalifikasjonssystem og leverandørregister i Norden. Deltagende organisasjoner bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles. Les mer på www.sellihca.com