Lys varsling

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Varsling med lys gir store muligheter for nytenking
innen sikkerhet i industrien.

Innendørs kan lysvarsling brukes i alle situasjoner og på alle overflater.
Det gir en rekke nye muligheter for økt sikkerhet i ulike situasjoner.
Størrelsen på varslene kan også være veldig store om ønskelig.
Til lysvarsling brukes LED prosjektorer med lang levetid og har enkel installasjon.

Lysvarsel brukes ofte sammen med Anti-kollisjon system
Her viser vi kun noen eksempler på bruk av varling med lys.
Lysvarsling gir mange fordeler og muligheter mot tradisjonell maling eller skilting:


• Gir betydelig høyere kontrast, som gir økt oppmerksomhet.
• Lyser like fint på støv, gummirester fra truck hjul, objekter som plasseres under mv.
• Kan skrues av/på, også med sensorer og smart-styring, blinking, timer ol.
• Lett å flytte på.
• Man kan ha flere merkinger som lyser på ulik tid/ved ulik situasjon.
• Lang levetid uten vedlikehold.
• Man kan enkelt bytte ut grafikken med ny, om man ønsker endring på budskap

Spar penger

Ingen vedlikehold

Lyser over alle hindringer

Kan aktiveres med sensorBLINDSONER/ UTSATTE KRYSSNINGSPUNKT

Varselmerking med LED projektor gir store, sterke og lettoppfattelige budskap både til gåede og maskinførere. Varslingen kan lyse konstant eller aktiveres hvis det oppstår en farlig situasjon. Varsel kan blinke, pulse eller lyse konstant når det blir aktivert. Og ikke minst; lysvarsel vil alltid synes da det ikke kan dekkes til av støv, ting i veien på gulvet ol., slik maling og merking på gulv kan. Vaslingen kan styres av sensorer, som f. eks. IR, microbølge, laser, bevegelse, AI kamer og liknende. Eller
kun aktiveres dersom det oppstår en farlig situasjon mellom menneske-maskin eller maskin-maskin. les mer på sidene for
Anti-kollisjon

BLINDSONER/ UTSATTE KRYSSNINGSPUNKT LED PROJEKTOR

Økt personsikkerhet
i farlige soner

Kan aktiveres med sensorer

Advarer maskinfører om fotgjengere

Eliminerer blindsonerKRANSIKKERHET / HENGENDE LAST LED PROJEKTOR

KRANSIKKERHET / HENGENDE LAST

Varslingen er utformet for å markere den farlige sonen rundt den hengende lasten. Projektoren
er plassert på toppen av kranen og varslingen følger lastens bevegelser. Varselet er
umulig å overse og kan ikke dekkes til. Det er en effektiv måte å varsle last i stor høyde, en
arbeider ikke så lett ser, og langt mer effektfullt enn et skilt på veggen med “Ikke gå under
hengende last”. Varslingen kan også kombineres med anti-kollisjon for kjøretøy.

Lysvarsling som følger last, varsler bedre enn skilt på vegg.

Økt sikkerhet ved arbeid rundt hengende last

Sikkerhets markering aktivert
ved kranbevegelse

Varsling leveres etter ønske om størrelse og fasong i alle fargerINDUSTRIELL GULVMERKING

Gulvmerking med LED lys, har som nevnt noen åpenbare fordeler mot tradisjonell skilting og merking. Det blir fantasien som begrenser bruksområdene mer enn det praktiske. Lys synes på alt, og like godt over lang tid. Typiske eksempler er gangbaner, gangfelt, HMS og varsel symbol og rømningsvei merking som tennes i nødsituasjon.
Symboler over 10×10 meter er mulig på en prosjektor. Samtidig er det i mange tilfeller rimeligere på sikt og krever ingen kostbar og tidkrevende vedlikehold.
I tillegg kan lyskastere lett flyttes ved behov, eller lyse på ulike tidspunkt. Ikke minst kan man varsle/merke objekter og steder man ikke kan male eller henge opp skilt.
Styrer man lyset med sensorer og får en “smart” varsling, vil oppmeksomheten til arbeideren øke betraklig da varsling kun er synlig når det er reelt å varsle. Se mer under anti-kollisjon.

INDUSTRIELL GULVMERKING LED LYS

Leveres med alle typer symbol og grafikk, også egen designet.

Store symbol som f. eks. gangfelt

Revitalisering av
ansattes arbeidsområde

Kan aktiveres med sensorer
og anti-kollisjons
system