Rørmerker

Alle våre rørmerker produseres
på egne maskiner hos Bsafe.
Derfor kan vi produsere eksakt
det som er optimalt for dere !

Merking av rør

Riktig merking av rør på arbeidsplasser er et viktig for å ivareta sikkerhet, forsvarlig vedlikehold og effektiv drift. Det hjelper personell til å reagere riktig ved nødsituasjoner og forhindre ulykker. Samtidig oppfyller man myndighetenes krav til merking.

Standard
Har du Norsk Standard, ISO-20560, ISO-14726, NS813, eller din helt egen standard?​
Vi produserer merking på rull og som løse merker, uansett standard eller egen løsning. Produksjonen skreddersys til dine spesifikasjoner og ønsker.

Data
Viktige data kan flettes inn i produksjonen, slik at merkingen gir mer informasjon enn kun flow retning og medie.
Tag nummer, Fra-Til, temperatur, trykk, strekkode, QR kode, GHS og faresymbol, eller noe så enkelt som din logo, legges inn etter ønske.

Vi utarbeidet kunde og prosjekt tilpassede maler som kundene krysser av og fyller ut, slik at vi effektivt kan flette data inn i merkingen helt presist.

Kvalitet
Det er mye dyrere og tidkrevende å bytte ut merking som falmes, tæres eller går i stykker. Velg derfor en kvalitet som er riktig for dere, så slipper man bytte oftere !

Har du utfordrende miljø som eksponering for syrer, mye støv eller andre kilder som gjør merking vanskelig? Da tester vi løsninger sammen med dere, og finner en material kombinasjon som fungerer i ditt miljø! Vi har stor kompetanse på ulike materialer, holdbarhet og kvalitet.

​Individuelle merker leveres som selvklebende, på myk plate, stiv plate eller med aluminium brakett.

Vi forstår viktigheten av å ha unik og relevant merking som passer perfekt for deres behov. Med vår ekspertise innen kan du være trygg på at våre rørmerker vil tåle selv de mest krevende miljøer.

Lag gjerne rørmerkingen fortløpende selv, med termoprintere for rørmerking. Raskt og effektivt om merkingen suppleres eller skiftes i etapper !

QR koder
Med QR kode på merkingen kan du linke rett inn i vedlikeholds program, LOTO prosedyrer, tekniske datablad, rørskjema med mer.

Våre løsninger

Rormerking ISO 14726 : BSafe Systems AS

Rørmerkeruller med tekst, pil og symboler

Individuelle rørmerker

Rørmerketape med pil

Rørmerkeruller til skip og marine

Termoprintere for rørmerking

Ventilasjonsmerking

Tankmerker

Informasjon

Regelverk

Utdrag fra Arbeidstilsynet, Arbeidsplassforskriften § 5-13 Beholdere og rørledninger:

Beholdere som brukes på arbeidsplassen til kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), beholdere som brukes til lagring av slike stoffer eller stoffblandinger samt synlige rørledninger som inneholder eller transporterer slike stoffer eller stoffblandinger, skal være merket med relevant farepiktogram i samsvar med nevnte forskrift, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 vedlegg V. Merkingen skal plasseres på den eller de synlige sider og i form av skilt, selvklebende merker eller påmalte symboler.

Rørledninger skal i tillegg være merket med pil som viser strømretningen, og med fargekode avhengig av hvilke stoffer eller stoffblandinger som transporteres gjennom rørledningen. Merkingen som brukes på rørledninger skal plasseres lett synlig i nærheten av de farligste punktene som ventiler, flenser eller koblinger og med passende avstand.

Rormerking ISO 14726 : BSafe Systems AS

Standarder for rørmerking

NS813, ISO14726 og ISO20560 er ulike standarder for rørmerking.
Disse benyttes for å gi visuell informasjon om innhold og strømningsretning av væsker i rørsystemer.

NS813 er en norsk standard for identifisering av rørledninger, mye brukt innen industri.
Den gir retningslinjer for bruk av farge og symboler til merking av innhold og strømningsretning i rør.

Bsafe Systems leverer ulike typer rørmerker iht. NS813:

 • Rørmerketape på rull med tekst, pil og symboler.
  Bredde 120 til 240 mm. Minstebestilling 10 / 5 ruller.
  Produseres på folie med overlaminat som gir meget slitesterke rørmerker.
  Les mer om produktene her.
 • Rørmerketape på rull med piler, uten symboler. Bredde 160 mm. Ingen minstebestilling.
  Kan kombineres med tekstmerker som bestilles i tillegg og som man selv monterer i pilene.
  Les mer om produktene her.
 • Selvklebende individuelle rørmerker med ønsket farge, symboler og tekst. Ulike størrelser. Merkene har pil i hver ende og overskudds-pilen klippes bort for å markere strømningsretning. ​Denne varianten kan også leveres på plastplate med hull for montering m/strips (f.eks. ved varme rør, ruglete rør etc. der selvklebende merker ikke fester).
  Les mer om produktene her.

ISO14726 er internasjonal standard for rørmerking til bruk på skip og marin teknologi. Standarden definerer basisfarger til å identifisere rør ombord. Samt tilleggsfarger som benyttes sammen med basisfarger for mer detaljert identifisering av medie i rørene. Bsafe Systems leverer rørmerketape på rull med grunnfarge, pil i hjelpefarge og tekst iht. ISO14726. Alternativt kan rørmerkeruller med farger og hjelpefarger (uten tekst og pil) leveres. Pil-tape bestilles separat i tillegg og benyttes til å vise strømningsretningen i røret. Link til produktene her. (link til nettside)

ISO20560 er en internasjonal standard for rør- og tankmerking i marine konstruksjoner, skip og landbasert. Standarden benyttes for installasjoner over bakken. Den inneholder flow retning, fargekoding medie, innhold, varsel og GHS symboler. Det kan også legges til felt for enendefinert innhold om ønskelig, som TAG-nummer, Fra-Til, QR-kode eller strekkode for link til LOTO eller vedlikeholdsinformasjon mm . Les mer om produktene her. (link til nettside)

Bsafe AS Rørmerking

flo code rørmerking eller flocode rørmerking Riktig merking av rør på arbeidsplasser er et viktig for å ivareta sikkerhet, forsvarlig vedlikehold og effektiv drift. Det hjelper personell til å reagere riktig ved nødsituasjoner og forhindre ulykker. Samtidig oppfyller man myndighetenes krav til merking. flo code rørmerking eller flocode rørmerking